Jozef Klimczak
Jozef Klimczak
A small selection from the collection of Jozef Klimczak (aka George Joseph Bronislaw Klimczak).
Krzyz Walecznych Entitlement
Krzyz Walecznych Entitlement 
 
Outside covers of card.